Forandringsledelse

Hvilke virksomheder har brug for forandringsledelse? Svaret er enkelt: alle.

Organisationer består af mennesker.
Hvis menneskene mangler engagement, motivation og forandringsvillighed lykkes strategien ikke. Hvis de mangler kompetencer lykkes strategien ikke.
Hvis strategien er forkert eller rammerne ikke er til stede fejler forandringen.

For at sikre succes i forandringsledelse, skal medarbejderne i organisationen involveres. Det ved ledelsen godt.

Over 50% af beslutningstagerne mener, at det er af vital betydning at inddrage organisationen. Alligevel sker det kun i mindre end 5% af tilfældene.

Det vil jeg gerne lave om på gennem et nyt koncept i forandringsledelse: 8 gates.

8 Gates er udviklet af Henrik Heeris og Asger Steenholdt, og kombinerer to helt unikke og komplementære erfaringssæt.

8 Gates er en integreret model for forandringsledelse og projektledelse, og er unik indenfor sit område.

8 gates er skabt i erkendelse af, at projektledelse oftere og oftere hænger sammen med forandringsledelse, og at der er brug for et værktøj, der ikke blot tager højde for de organisatoriske og logistiske krav, en forandring kræver, men også italesætter og respekterer de mange forskellige følelser og tanker, en sådan proces afstedkommer.